Нууцлал

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ:

Зохиогчийн эрх "МГТИС"-д хамаарна. Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Бүх текст, зураг, график, дуу, видео, хөдөлгөөнт дүрс файл, тэдгээрийн найруулга загвар зохиогчийн эрх болон оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах нь бусад хуулиар хамгаалагдсан. Арилжааны болон бусад зорилгоор өөр бусад цахим хуудсанд хуулах, өөрчлөх, эсхүл ашиглахдаа зөвшөөрөл авсан байна.

МГТИС-ийн веб сайт нь өөр бусад веб сайтын болон гуравдагч этгээдийн эзэмшиж байгаа дүрсийг агуулсан байж болно.

Вэб сайтын контент нь МГТИС-ийн өмч тул хуулбарлан ашиглах тохиолдолд вэб сайтын хаяг, МГТИС-ийн нэрийг заавал дурдаж ашиглахыг ТАНД зөвлөж байна.

Бусад тохиолдолд зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.