Бизнесийн хамтын ажиллагаа

МГТИС-ийн үндсэн зорилт нь аж үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн салбарын байгууллагуудтай хамтран Монгол Улсад шинэ үеийн инженерүүдийг бэлтгэх, хэрэглээний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжихэд оршдог. Бид сургуульдаа нэмэлт хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд анхаарч, аж үйлдвэр, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай нээлттэй хамтран ажиллахыг эрмэлздэг. 

Бидний үндсэн зарчим бол өндөр мэдлэг чадвартай технологийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, боловсрол, судалгаа, үйлдвэрлэлийн салбар хоорондын амин чухал холбоосыг бий болгохын тулд ажил олгогчдод хэрэгцээтэй ур чадварыг оюутнууддаа эзэмшүүлэх, нийгмийн ашиг тусын тулд судалгаа шинжилгээ, инновацыг хөгжүүлэх явдал юм. Их, дээд сургуулиуд ч ийнхүү хүчирхэгжиж буй эдийн засаг, өсөн дээшилж буй амьдралын түвшинд хамааралтайгаар бат суурилагдсан байдаг. Энэ нь сурган хүмүүжүүлэх, суралцах, компанийн хөтөлбөрүүд, аж үйлдвэрийн чиглэлийн сургалтууд, суралцагсдад зориулсан дадлага болон дадлага хийх замаар тогтмол шинэчлэгдэж байдаг. Хэрэглээний сургалт, судалгаа шинжилгээний аргаар инженерийн боловсролын философи арга барилыг баримталдгаараа МГТИС нь Монголдоо цор ганц юм.
 

Хамтран ажиллах боломжууд: 
 
МГТИС ба үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааны ерөнхий зураглал нь төрөл бүрийн нарийн мэргэшсэн, туршлагатай, хүч чадал сайтай олон төрлийн салбараас бүрддэг. Эдгээр салбар нь дараах өргөн хүрээнд ажилладаг. Үүнд:
 • Дэвшилтэт технологид суурилсан ирээдүйд чиглэсэн судалгаа хийх: Ажилчдын ур чадварыг дотооддоо дээшлүүлэх
 • Шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжүүд, лабораторийн дэвшил: Оюутнуудад бизнесийн ертөнцөд хөлөө олоход нь дэмжлэг үзүүлэх
 • Дадлагажигчийг тодорхой замаар чиглүүлэх: Бизнесийн ертөнцөд шилжихэд нь ажилтны ур чадварыг дээшлүүлэх
 • Суралцагсдын үйлдвэрийн ур чадварыг дээшлүүлэх: Жижиг үйлдвэрүүдэд төгсөгчдийг ажиллуулах, үр ашгийг ойлгох боломжийг олгох
 • Судалгааны багаас үйлдвэрүүдийг дэмжих бодлого явуулах: Засгийн газрын агентлагуудад гол анхаарлаа төвлөрүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх
 
Монголын нийгэм, эдийн засаг дахь ашиг тус:
 • Монголд шинэ технологи, бүтээгдэхүүний үндэс суурийг бий болгох, шинэчлэлийг хурдасгах
 • Монголын мэргэжилтэй боловсон хүчнийг хөгжүүлж, шинэ ажлын байрыг бий болгох
 • Компаниудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх
 • Шинэ компаниудыг үүсгэн байгуулах үндэс суурийг тавих
 • Тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, шинэ шийдлүүдийг тодорхойлох
 
МГТИС болон МГТИС-ийн оюутнуудад өгөгдөх ашиг тус: 
 • Бодит байдалд илүү ойр суралцах: Үйлдвэрлэлийн болон нийгмийн хэрэгцээг авч үзнэ ( жич: судалгааны төслийн хүрээнд)
 • МГТИС-ийн оюутнууд сургалтын хөтөлбөрийн дагуу суралцаж байх хугацаандаа практикт нарийн туршлага олж авдаг
 • Суралцагч оюутнуудаар дамжуулан ирээдүйн ажилтнуудын эрэлт хэрэгцээг олж мэдэх
 • Монгол Улсын эдийн засаг, нийгэмд чухал ач холбогдолтой орчин үеийн судалгааны төслүүдийг хэрэгжүүлэх 
 
Түнш байгууллагууд:
 
 
 Төрийн бус хамтрагч байгууллагууд
• Монголын байгаль орчны мэргэжлийн хүрээлэнгүүд
• Монголын ашигт малтмал боловсруулалтын Холбоо
• Монголын уул уурхайн хүний нөөцийн холбоо
• Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагууд