Нээлттэй ажлын байр

Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургуулийн чанар нь хүний нөөцийн чадавх, тэдний мэргэжлийн, бүтээлч үйл ажиллагаагаар тодорхойлогддог. Тиймээс бид үйл ажиллагааныхаа тогтвортой хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулах чадварлаг мэргэжилтэнг сонгох, тэднийг МГТИС-д тогтвортойгоор өсөж дэвших боломжийг олгон ажиллахыг зорьдог. Энэхүү үйл ажиллагаа нь тус сургуулийн сургалт, судалгаа болон захиргааны өнөөгийн ба ирээдүйн үйл ажиллагаанд хүч нэмэх чадварлаг мэргэжилтнүүдийг сонгон шалгаруулж, ажиллуулахаас эхэлдэг. 


Сонгон шалгаруулалт

МГТИС нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгож, ажилтан сонгон шалгаруулалтаа шударга, ил тодоор явуулдаг. Сонгон шалгаруулах явц нь МГТИС-ийн стратеги төлөвлөлтийн дагуу хийгдэж, тухайн ажлын байрны шаардлагыг тодорхойлсноор эхэлдэг. Нээлттэй ажлын байр нь манай цахим хуудас мөн олон нийтийн сүлжээнд (linkedIn and facebook) зарлагддаг.
Өргөдөл хүлээн авах хугацаа дуусмагц дараах байдлаар шалгаруулалт хийнэ. Үүнд:

  • Нээлттэй ажлын байрны зарын дагуу ирүүлсэн нийт материалыг зард дурдсан шалгуураар буюу анкетын анхан шатны шалгаруулалт хийнэ.
  • Анкетын шалгаруулалтад тэнцсэн өргөдөл гаргагчийг ярилцлагад урина.
  • Өмнөх ажил олгогчдын тодорхойлолтыг шалган нягтлах зэрэг багтдаг.
  • Сонгон шалгаруулах комисс нь гурав ба түүнээс дээш гишүүдээс бүрддэг.

ЦААШ ҮЗЭХ
Анкет хүлээж авах өдөр: 2021-12-30
Анкет авч дуусах өдөр: 2022-01-30
ЦААШ ҮЗЭХ
Анкет хүлээж авах өдөр: 2021-12-30
Анкет авч дуусах өдөр: 2022-01-30