МГТИС Элсэлтийн үйл ажиллагаандаа Дармштадтын их сургуулийн шинэлэг туршлагыг нэвтрүүллээ

Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургуулийн Элсэлтийн комисс 2020-2021 оны элсэлтийн үйл ажиллагаандаа ХБНГУ-ын Дармштатын Техникийн Их сургуулийн туршлагыг амжилттай нэвтрүүллээ.

Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумын гишүүн боллоо

Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль нь төрийн болон хувийн 53 их, дээд сургуулийг эгнээндээ нэгтгэсэн “Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум”-ын гишүүнээр элслээ.