Яагаад Олон улсын магистрын хөтөлбөр (M.Sc.): Эрдэс баялгийн дэвшилтэт технологи хөтөлбөрийг санал болгодог вэ?

“Эрдэс баялгийн дэвшилтэт технологи” хамтарсан магистрын хөтөлбөр (M.Sc.) нь ил болон далд уурхайн үйл ажиллагаа зохион байгуулах, загварчлах, мөн төрөл бүрийн ашигт малтмалтай холбоотой суурь ухагдахууны мэдлэг чадварыг олгоно. “Эрдэс баялгийн дэвшилтэт технологи” хөтөлбөр нь МГТИС-ийн бүтэц болон үндсэн чиглэл болох ашигт малтмалын талбарын инженерчлэлийн бүтцэд төгс нийцэж байгаа юм.Яагаад “Эрдэс баялгийн дэвшилтэт технологи”-д суралцах хэрэгтэй вэ?

“Эрдэс баялгийн дэвшилтэт технологи” хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь уул уурхайн тогтвортой хөгжлийг дэмжих ба үүнд байгаль орчинд ээлтэй олборлолтын технологи болон нөхөн сэргээх аргачлалын тал бүрийн мэдлэг олгоход оршино. Олон улсад тогтвортой эдийн засгийн хэтийн төлөвт тусгагдсанаар уул уурхайн болон уурхайн дараах нөхөн сэргээлтийн мэргэжилтэн нь өндөр хэрэгцээтэй гэж тусгагдсан ба энэхүү салбар дахь мэргэжилтний эрэлт их байгаа юм. Хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд олон улсын шилдэг уул уурхайн их сургуулиудад суралцах, мөн олон улсын судалгаа болон төсөлд оролцон ажиллаж, үүгээрээ өөрсдийн эдийн засгийн мэдлэг болон олон улсын түвшинд ажиллахад хэрэгцээтэй олон талт чадваруудыг эзэмших юм.

Гурван талт хамтарсан хөтөлбөрийн онцлог нь юу вэ? 

Дэлхий даяар уул уурхайн инженер болон нөхөн сэргээлтийн салбарт чадварлаг мэргэжилтнүүдийн эрэлт ихсэж байгаа юм. “Эрдэс баялгийн дэвшилтэт технологи” хөтөлбөр нь эдийн засгийн үндэслэлтэй, байгаль орчинд таатай уул уурхайн арга технологи болон нөхөн сэргээх аргачлалын мэдлэгийг олгох зорилготой. Түүнчлэн тус хөтөлбөр нь оюутнууддаа ажлын талбар дээрх асуудлуудад үндэслэсэн эрдэм шинжилгээний ажилд тулгуурлан хэрэгцээтэй мэдлэг, ур чадваруудыг олгоход оршино. 

 
Яагаад инженерийн боловсролыг МГТИС-д эзэмших хэрэгтэй вэ?

МГТИС-ийн сургалт, судалгаа нь дадлагад суурилсан ба бүтээлч сэтгэлгээ болон урамшуулах зарчмаар явагддаг. Дадлагад суурилсан мэргэжлийн болон хувь хүний хөгжлийг олон улсын их сургуулийн онцлог болон европын боловсрол болон судалгааны стандартууд нь МГТИС-ийг Монголын дээд боловсролын жишиг их сургууль болгож байгаа юм.
 

Энэхүү хөтөлбөрийн төгсөгчид уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд болон уурхайн нөхөн сэргээх байгууллага, мөн төрийн болон олон улсын байгууллага гэх мэтчилэн ажиллах цар хүрээ өргөн юм. Үүнээс гадна уурхайн төлөвлөлт, төслийн удирдлага, судалгаа хөгжүүлэх, даатгалын болон банкны салбарт удирдах шатны улсын байгууллагуудад ажиллах  боломжтой.

 1. Bachelor degree in Mineral resources engineering Mining Mine surveying or Mineral processing
 2. Students with a BSc degree from outside of the core field of mining and mineral resources engineering (e.g. Geotechnical Engineering, Tunnelling, Safety Engineering, Applied Geology, Industrial Engineering, etc.) have to take part at a tutorial course prior to the beginning of the program. The decision about that will be made by the international selection committee during the admission process.No special requirements have to be considered for GMIT graduates with Bachelor degrees in “Raw Materials and Process Engineering” and “Mechanical Engineering”.
 3. Students with a B. Sc. Degree in Environmental Engineering have to take part at a tutorial course prior to the beginning of the AMRD program. The decision about that will be made by the international selection committee during the admission process.
 4. For GMIT graduates is no Proof of English language proficiency required - by means of a recognized language test (TOEFL or IELTS).
Fees (Tuition, Misc. Fees)

1. Semester
Montanuniversität Leoben, Austria:
Student Union Fee (obligatory for all 4 semesters): € 19,70/semester
Tuition (only for non-EU citizens, EU citizens and students from AMRD partner universities are exempt): € 727,-

2. Semester
TU Freiberg, Germany:
Enrollment Fee (obligatory for all 4 semesters): € 84,-/semester
Tuition: None
3.+4. Semester

GMIT, Mongolia: 

Enrollment Fee: € 25,-
133,000.00 MNT per credit

The joint master degree programme International Master of Science in Advanced Mineral Resources Development is a Joint Master Degree Programme between Montanuniversitaet Leoben (Austria) and TU (Technische Universitaet) Bergakademie Freiberg (Germany) and GMIT. Students study the first semester at Montanuniversitaet Leoben, the second semester at TU Bergakademie Freiberg and the third semester at GMIT. The fourth semester is for the preparation of the master's thesis at GMIT. The language of instruction is English.

M. Sc. AMRD covers 120 ECTS points. This corresponds to the usual study period of four semesters (two years). In each semester 30 ECTS points are usually acquired.
Students completing the Joint Master Degree Programme Advanced Mineral Resources Development earn the degree “Master of Science”, abbreviated „MSc.“. The joint degree is awarded by the partner universities Montanuniversität Leoben and TU Bergakademie Freiberg and GMIT. 
 
In the third semester of AMRD GMIT offers to the students the 4 compulsory modules “Underground Mining Methods”, “Open Pit Mining and Quarrying”, “Soil and Rock dynamics” and “Mineral and Solid Waste Processing”. Also students have to choose between electives like “Heap leaching and metal recovery”, “Mine waste management and deposition technologies”, “Health, Safety and Environment in Mining” and “Natural Resources and Investigation Methods”.

The AMRD partner network combines following international universities:
 • Montanuniversitaet Leopen, Austria
 • TU Bergakademie Freiberg, Germany
 • German-Mongolian Institute for Resources and Technology, Mongolia
 • Dnipro University of Technology, Ukraine
 • China University of Mining and Technology-Bejing, China
 • Amirkabir University of Technology Teheran, Iran
 • Instituto Superior Technico of the Universidade de Lisboa, Portugal
 • St. Petersburg Mining University, Russia
 • Universidad Politecnica de Madrid, Spain