Г.Гантуяа

Факультет: Инженерийн факультет
Албан тушаал: Хүрээлэн буй орчны дэд профессор
Цахим шуудан:  gantuya@gmit.edu.mn

2021 оноос 
Хүрээлэн буй орчны дэд профессор, Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль (МГТИС)
2019 – 2021
Ахлах мэргэжилтэн, нэгжийн дарга, Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
2016 – 2018
Ахлах судлаач/постдок, Гонконгийн Хотын Их Сургууль, Гонконг
2015 – 2019
Эрдэм шинжилгээний ажилтан, лабораторийн эрхлэгч, Цаг агаар, орчны судалгаа, тоон загварчлалын хэлтэс, Ус, цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
2015 – 2015
Докторын дараахь судлаач, Сөүлийн Үндэсний Их Сургууль, Сөүл, БНСУ 
2008 – 2010 
Инженер, Урьдчилан мэдээлэх сектор, Ус, цаг уурын хүрээлэн

 • Улаанбаатар хотын агаарын чанарын хяналт ба агаарын чанарын удирдлага, төлөвлөлтийн цаашдын хөгжил
 • Сибирь болон Монгол орны томоохон нууруудын дулааны горим, бүсийн уур амьсгалын харилцан үйлчлэлийн загварчлалын судалгаа
 • Өндөр барилга бүхий гудамжны агаарын тоосонцрын агууламжид бүс нутгийн болон орон нутгийн хувь нэмрийг тооцох нь
 • Монгол орны говийн бүс нутаг дахь агаар мандал, шороон шуурга, газрын гадаргын шинж чанарын харилцан хамаарлыг тоон загвараар судлах нь 

Google-Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=up6McWMAAAAJ&hl=en
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Gantuya_Ganbat
 
I. Publications in peer-reviewed international journals
 
 • Ganbat G., Soyol-Erdene, T.O. and B. Jadamba, 2020: Technical Note: Recent Improvement in Particulate Matter (PM) Pollution in Ulaanbaatar, Mongolia. Aerosol and Air Quality Research, 20, 2280– 2288.
 • Stepanenko V., Repina I, Ganbat G., and G. Davaa, 2019: Numerical Simulation of Ice Cover of Saline Lakes. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 55, 129–138.
 • Seo J.-M., Ganbat G., and J.-J. Baik, 2017: Dynamics of reversed urban breeze circulation. Journal of the Atmospheric Sciences, 74(4), 1311–1320.
 • Seo J.-M., Ganbat G., J.-Y. Han, and J.-J. Baik, 2017: Theoretical calculations of interactions between urban breezes and mountain slope winds in the presence of basic-state wind. Theoretical and Applied Climatology,127(3), 865–874.
 • Ganbat G. and J.-J. Baik, 2016: Wintertime local circulations in and around the Ulaanbaatar Metropolitan area in the presence of temperature inversion. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 52(3), 309–325.
 • Ganbat G., J. M. Seo, J.-Y. Han, and J.-J. Baik, 2015: A theoretical study of the interactions of urban breeze circulation with mountain slope winds. Theoretical and Applied Climatology, 121(3–4), 545–555.
 • Ganbat G. and J.-J. Baik, 2015: Local circulations in and around the Ulaanbaatar, Mongolia, metropolitan area. Meteorology and Atmospheric Physics, 127(4), 393–406.
 • Ganbat G., J.-J. Baik, and Y.-H. Ryu, 2015: A numerical study of the interactions of urban breeze circulation with mountain slope winds. Theoretical and Applied Climatology, 120(1–2), 123–135.
 • Park S.-B., K.-H. Kwak, B.-S. Han, G. Ganbat, H. Lee, J. M. Seo, S.-H. Lee, and J-J. Baik, 2015: Measurement of turbulent flow and ozone at rooftop and sidewalk sites in a high-rise building area. Scientific Online Letters of the Atmosphere, 11, 1–4.
 • Ganbat G., J.-Y. Han, Y.-H. Ryu, and J.-J. Baik, 2013: Characteristics of the urban heat island in a high-altitude metropolitan city, Ulaanbaatar, Mongolia. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 49, 535–541.
 • Kabelva H.A., E.V. Kurzeneva, G. Ganbat, and A.V. Senkova, 2008: A study of the underlying surface parameters influence on quality of the hydrodynamic forecasts for the territory of East Africa. Russian Meteorology and Hydrology, 33, 692–701.
   
II. Proceedings of the international scientific conferences 
 
 • Ganbat G., 2019: Air quality situation, challenges and priorities in Mongolia. South and Southeast Asia - Air Improvements in the Region (SSEA-AIR), Taiyuan, Taiwan (oral).
 • Ganbat G. and D. Jugder, 2019: Observations and transport modeling of dust storm event over Northeast Asia using HYSPLIT: case study. Central Asian DUst Conference (CADUC 2019), Dushanbe, Tajikistan. 
 • Ganbat G., K.Ngan, and K.K.Hon, 2017: Relative Importance of Regional and Local Pollutant Sources in Deep Street Canyons. 14thAnnual Meeting of the Asia-Ocenia Geosciences Society, Singapore (oral).
 • Ganbat G., K.Ngan, and K.K.Hon, 2017: Relative Importance of Regional and Local Pollutant Sources in Deep Street Canyons. Urban Meteorology and Climate Conference, Hong Kong (oral).
 • Seo J.-M., Ganbat G., J.-Y. Han, and J.-J. Baik, 2015: A theoretical study of urban breeze- mountain wind interactions. European Geosciences Union, Vienna, Austria (oral).
 • Ganbat G. and J.-J. Baik, 2015: Wintertime local circulations in and around the Ulaanbaatar metropolitan area in the presence of temperature inversion. European Geosciences Union, Vienna, Austria (poster).
 • Seo J.-M., Ganbat G., J.-Y.Han, and J.-J.Baik, 2014: Further study of the interaction of urban breeze circulation with mountain slope winds under the influence of mountain-induced flow. Korean Meteorological Society meeting, Jeju, Korea (oral).
 • Ganbat G. and J.-J.Baik, 2014: A numerical modeling study of local circulations in and around the Ulaanbaatar, Mongolia, metropolitan area. Korean Meteorological Society meeting, Jeju, Korea (oral).
 • Seo J. M., Ganbat G., and J.-J. Baik, 2014: A theoretical study of the interactions of urban breeze circulation with mountain slope winds. 16thConference on Mountain Meteorology, San Diego, USA (oral).
 • Ganbat G. and J.-J.Baik, 2014: A numerical modeling study of local circulations in and around a high-altitude, mountainous city, Ulaanbaatar, Mongolia. 16thConference on Mountain Meteorology, San Diego, USA (poster).
 • Ganbat G., J. M. Seo, J.-Y. Han, and J.-J. Baik, 2014: A theoretical study of the interactions of urban breeze circulation with mountain slope winds. Korean Meteorological Society meeting, Jeju, Korea (oral).
 • Ganbat G. and J.-J.Baik, 2014: An idealized numerical study of the interactions of urban breeze circulation with mountain slope winds. 11thSymposium on the Urban Environment, Atlanta, USA (poster).
 • Ganbat G. and J.-J.Baik, 2013: A numerical study of the interactions of urban breeze circulation with mountain slope winds. Korean Meteorological Society meeting (oral).
 • Ganbat G., J.-Y.Han, Y.-H.Ryu, and J.-J.Baik, 2012: Ulaanbaatar urban heat islands. Korean Meteorological Society meeting (oral).
 • Ganbat G., J.-Y. Han, and J.-J. Baik, 2012: Characteristics of the urban heat island in a high- altitude metropolitan city, Ulaanbaatar, Mongolia. 8th International Conference on Urban Climate (oral)

2015
Дэлхий судлал, хүрээлэн буй орчны ухааны доктор (Ph.D.), Сөүлийн Үндэсний Их Сургууль, Сөүл, БНСУ
Сэдэв: Уулархаг хотожсон газрын агаарын циркуляци 
2008
Mагистр, цаг уур. Оросын Ус Цаг уурын Улсын Их Сургууль, Санкт-Петербург, ОХУ
Сэдэв: Гадаргын температурт үзүүлэх нуурын параметруудын нөлөө
2006
Бакалавр, цаг уур. Оросын Ус Цаг уурын Улсын Их Сургууль, Санкт-Петербург, ОХУ