Д.СУВДАНЧУЛУУН
 

Факультет: Хэл, заах арга зүйн төв
Албан тушаал: Англи хэлний багш
Цахим шуудан: suvdanchuluun@gmit.edu.mn
 

2019 оноос
Англи хэлний багш, Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль (МГТИС)

2014 – 2018      
Англи хэлний багш, контент хөгжүүлэгч, Э-Газарчин Онлайн Дээд Сургууль
2009 – 2014      
Сургалтын супервайзар, гадаад харилцааны менежер, Голден Бридж Боловсролын Төв
2005 – 2009      
Англи хэлний багш, Глобал Удирдагч Дээд Сургууль/Сургалтын Төв

БАГШИЛСАН ТУРШЛАГА
 • Ерөнхий англи хэл
 • Тусгай зориулалтын англи хэл
 • Institutional TOEFL
 • IELTS
 • Онлайн англи хэл
 • Хөтөлбөр боловсруулах
 

Нийтлэлүүд /Онлайн сургалтын агуулгууд/ 

 • Анхан шатны онлайн хичээлүүд 
 • Дундаас өмнөх шатны онлайн хичээлүүд 
 • Дунд шатны онлайн хичээлүүд 
 • Дундаас дараах шатны онлайн хичээлүүд
 • Дээд шатны онлайн хичээлүүд 

2015 – 2019
Докторант, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
2014 – 2015
Хэл шинжлэлийн магистр, Боловсролын Их Сургууль
2001 – 2005
Англи хэлний багш, орчуулагч, Боловсролын Их Сургууль