Проф. Др. Н.БАТТУЛГА
 

Факультет: Математик, компьютер, байгалийн шинжлэх ухааны факультет
Албан тушаал: Математик, компьютер, байгалийн шинжлэх ухааны факультетийн декан / “Бэлтгэл инженер хөтөлбөрийн зохицуулагч / Физикийн профессор
Цахим шуудан: battulga@gmit.edu.mn

2020 оноос
Математик, компьютер, байгалийн ухааны факультетийн декан, Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургууль (МГТИС)
2013 – 2019
Физикийн профессор, Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургууль (МГТИС)
2009 – 2013
Физикийн ахлах багш, Математик-програм хангамж физикийн тэнхим, ХААИС
2003 – 2008
Ахлах эрдэм шинжилгээний ажилтан, АНУ-ын Техас мужийн “Визижен Биотехнологи” компанид
1998 – 2003
Эрдэм шинжилгээний түслах ажилтан, Нэг молекүл ба нэг эсийн департмент, ХБНГУ-ын Ена хотын Молекул-Биотехнологийн институт 

Олон улсын оюуны өмч
 

 • Nasanshargal Battulga, Mitsu Reddy, Susan H Hardin: Method and apparatus for moving stage detection of single molecular events. Visigen Biotechnologies October 2008: US 20080241951
 • Nasanshargal Battulga, Mitsu Reddy, Susan H Hardin: Method and apparatus for moving stage detection of single molecular events. Life Technologies March 2011: US 20110053286
 • Andrei Volkov, Costa M Colbert, Ivan Pan, Anelia Kraltcheva, Mitsu Reddy, Nasanshargal Battulga, Michael A Rea, Keun Woo Lee, Susan H Hardin, Brent Mulder, Chris Hebel, Alok Bandekar: Method for analyzing dynamic detectable events at the single molecule level. February 2010: US 7668697
 • Andrei Volkov, Costa M Colbert, Ivan Pan, Anelia Kraltcheva, Mitsu Reddy, Nasanshargal Battulga, Michael A Rea, Keun Woo Lee, Susan H Hardin, Brent Mulder, Chris Hebel, Alok Bandekar: Method for analyzing dynamic detectable events at the single molecule level. Visigen Biotechnologies October 2007: US 20070250274
 • Yuri Belosludtsev, Nasanshargal Battulga, Mistu Reddy, Anelia Kraltcheva, Susan H Hardin, Tommie L Lincecum, Hongyi Wang, Norha Deluge, Uma Nagaswamy, Benjamin C Stevens, Kristi K Kincaid: Modified surfaces for the detection of biomolecules at the single molecule level. Visigen Biotechnologies March 2008: US 20080076189
 • Andrei Volkov, Costa M Colbert, Ivan Pan, Anelia Kraltcheva, Mitsu Reddy, Nasanshargal Battulga, Michael A Rea, Keun Woo Lee, Susan H Hardin, Brent Mulder, Chris Hebel, Alok Bandekar: Method for analyzing dynamic detectable events at the single molecule level. Life Technologies September 2010: US 20100235105
 • Yuri BELOSLUDTSEV, Nasanshargal BATTULGA, Mitsu REDDY, Anelia KRALTCHEVA, Susan H HARDIN, Tommie L LINCECUM JR, Hongyi WANG, Norha DELUGE, Uma NAGASWAMY, Benjamin C STEVENS, Kristi K KINCAID: Modified surfaces for the detection of biomolecules at the single molecule level. Life Technologies December 2010: US 20100323110

1. ЗОХИОЛ БҮТЭЭЛ БА ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛ, СЕМИНАРТ ТАВИГДСАН ИЛТГЭЛ
 
 • Nasanshargal Battulga, Buerk Schaefer, Karl-Otto Greulich "Single molecule reactions of the enzyme LDH and of restriction endonucleases in the fluorescence microscope" (2002) Fluorescence Spectroscopy, Imaging and Probes, Springer
 • Buerk Schaefer, Nasanshargal Battulga, Schamsi Monajembashi, Heike Gemeinhardt, Karl-Otto Greulich, Volker Uhl, "Study of Single-Molecule Dynamics and Reactions with Classic Light Microscopy" Cytometry 36.3 (1999) 209-216
 • Nasanshargal Battulga, Karl-Otto Greulich, Volker Uhl "Untersuchung der Kinetik Enzymatisch Katalysierbarer Einzelmolekuelreaktionen Mittels Mikroinjektionstechnik." DPG Conference, Chemical Physics, CP 32.6. 22-26 March 1999, Muenster, Germany
 • Nasanshargal Battulga, Anna Hoffmann, Karl-Otto Greulich, Volker Uhl "Study of Reaction Kinetics of Enzyme Molecules in Femto-sized Droplets." 6th International Workshop on Single Molecule Detection and Ultrasensitive Analysis in Life Sciences, 27-29 September 2000, Berlin, Germany
 • Nasanshargal Battulga, Volker Uhl, Karl-Otto Greulich "Microscopic Observation of Enzyme Kinetics in Femtoliter Droplets." World Congress on Cellular and Molecular Biology, WA: LH2. 8-15 October 2000, Jena, Germany
 • Nasanshargal Battulga, Anna Hoffmann, Karl-Otto Greulich "Monitoring of Enzymatic Activities Using a Femtodroplet Method” 2nd International Symposium on Physics, Chemistry and Biology with Single Molecules", 05-07 March 2001, Kloster Banz, Germany
 • Nasanshargal Battulga, Anna Hoffmann, Karl-Otto Greulich "Study of Single Molecule Reactions Using a Femtodroplet Pipetting Method" Spring Session on Optical Spectroscopy and Microscopy of Single Objects, 06-11 Mai 2001, Les Houches, France

2002
Dr. rer. Nat. (Байгалийн ухааны доктор), ХБНГУ-ын Фридрих Щиллерийн нэрэмжит Их сургууль
Ph.D. сэдэв: "Femtodroplethandling in the study of single molecule enzyme reactions"
1998
Диплом Биофизикч ( Мэргэжлийн Биофизикч), ХБНГУ-ын Гүмболдтийн их сургуулийн биологийн факультет
Сэдэв: “Dielectric Characterization of 3T6-Fibroblasts using Single-Cell-Spectroscopy”