П.Ариунболор

Факультет: Инженерийн факультет
Албан тушаал: “Эрчим хүч, цахилгааны инженер” хөтөлбөрийн зохицуулагч / Цахилгаан, автоматжуулалтын инженерийн профессор
Цахим шуудан: ariunbolor@gmit.edu.mn
 

2017 оноос
Цахилгаан, автоматжуулалтын инженерийн профессор, Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль (МГТИС)
2012 – 2015  
Эрдэм солилцооны багш, Гүйцэтгэх профессор, Уул уурхайн Геологийн Тэнхим, Аласка Фейрбанксын Их Сургууль, Фейрбанкс хот, Аласка муж, АНУ
2009 – 2010 
Судалгааны профессор, Механик ба Мэдээллийн Инженерийн Тэнхим, Сөүлийн Их Сургууль, БНСУ.

Судалгааны төсөл:
1. Үйлдвэрлэлийн цахилгаан хөдөлгүүрүүдийн роторын гэмтлийг үл задлах аргаар оношлох судалгаа, Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Стратегийн судалгаа, хөгжлийн сан судалгааны төсөл. 10,660 евро. 2020 оны 2 сараас (нийт 12 сар). Төслийн удирдагч.
 
2. Өрмийн машины хөдөлгүүрийн хяналтын системийн боловсруулалт, туршилт, хэрэгжүүлэлт, Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Стратегийн судалгаа, хөгжлийн сан судалгааны төсөл. 2660 евро. 2019 оны 1 сараас 2019 оны 6- сар (нийт 6 сар). Төслийн удирдагч.
 
3. Тоног төхөөрөмжийн их үрэлтэд эд ангийг  лазер технологиор бүрэх төсөл, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын яам ба Шинжлэх ухаан технологийн сангийн төсөл, 60 сая. 2016 оны 11 сараас 2019 оны 12- сар (нийт 24 сар) Төслийн удирдагч.
 
4. Дохио боловсруулалтын сургалт-судалгааны хөтөлбөрийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, Соёл, Шинжлэх Ухааны яам ба Азийн Хөгжлийн Банкны төсөл, 28 сая. 2015 оны 11 сараас 2018 оны 12- сар (нийт 15 сар). Төслийн удирдагч.
 
5. Үл задлах аргаар  эргэлдэх тоног төхөөрөмжийн техникийн байдлыг оношлох судалгаа. Соёл, Шинжлэх Ухааны яам ба Азийн Хөгжлийн Банкны төсөл, 28 сая. 2015 оны 11 сараас 2018 оны 12- сар (нийт 15 сар). Төслийн удирдагч.
 
6. Ил уурхайн олборлож буй хүдрийн агуулгыг оновчтой дундажлах арга, аргачлалыг нарийвчлан боловсруулах. Эрдэнэтийн захиалгат ажил, 258 сая. 2014 оны 11 сараас 2017 оны 8- сар (нийт 36 сар). Монгол талын зохицуулагч, орчуулагч. 
 
7. “Уул уурхайн судалгаа шинжилгээ хөгжлийн үндэсний төв” Засгийн газрын захиалгат төсөл, Эхний хэсэг. Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Уул Уурхайн Их Сургууль, Улаанбаатар.Монгол. 2011. Хуудас. 30х (60 сая доллар). Төслийн гүйцэтгэгч.
 
8. “Эрдэм шинжилгээний гэрээт ажил Эрдэнэт үйлдвэрийн хүдрийн ил уурхайн 6кВ-н хүчдэлтэй сүлжээний  саармагийн оновчтой горим” , Эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан, Шинжлэх Ухааны Технологийн Их Сургууль, Улаанбаатар, Монгол, 2005, Хуудас:46х (Багийн багш нар гүйцэтгэсэн. 20 сая төгрөг). Төслийн гүйцэтгэгч.
 
9. “Уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн  ашиглалтын  үед мөрдөх  аюулгүй ажиллагааны дүрэм боловсруулах “ 2005.6.30-нд ТЭХ-ийн сайдын тушаалаар батлагдсан, ХЗДХЯ-ны улсын нэгдсэн бүртгэлийн 25/43 дугаарт бүртгэгдсэн  БНУ-д 2005 оны 8-р сард хүлээлгэн өгсөн. Төслийн гүйцэтгэгч.
 
10. “Монголын ил уурхайн цахилгаан хангамжийн аюулгүй болон найдварт ажиллагааг сайжруулах арга зам” Эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан, Шинжлэх Ухааны Технологийн Их Сургууль, Улаанбаатар, Монгол, 2002, Хуудас:127х. Төслийн туслах.
 
11. “Багануурын нүүрсний ил уурхайн цахилгаан хангамжийн аюулгүй болон найдварт ажиллагааг сайжруулах арга зам”, Эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан, Шинжлэх Ухааны Технологийн Их Сургууль, Улаанбаатар, Монгол, 1998, Хуудас:152х. Төслийн туслах

Ном сурах бичиг:
 
1. ““Инженерчлэлийн МАТЛАБ программчлал”, Сурах бичиг, ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар, Улаанбаатар, Монгол, 2020.- 517 хуудас(B5).  ISBN 978-9919-21-802-7
 
2. “Дохио ба систем”, Сурах бичиг, ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар, Улаанбаатар, Монгол, 2018.- 533 хуудас(B5).  ISBN 978-99929-2-971-0
 
3. “Дохио дамжуулалтын үндэс”, Сурах бичиг, ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар,, Улаанбаатар, Монгол, 2018.- 310 хуудас (B5). ISBN 978-99929-2-970-3
 
4. “Ил уурхайн технологийн процессын автоматжуулалт”, Сурах бичиг, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Хэвлэх Үйлдвэр, Улаанбаатар, Монгол, 2016.- 432 хуудас (B5). ISBN 978-99973-71-90-4
 
5. “Инженерийн лавлах 9: Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмж Сурах бичиг, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, II хэвлэл, Улаанбаатар, Монгол, 2013.- 686 хуудас.
 
6. Ариунболор.П, “Автоматикийн үндэс, автоматжуулах хэрэгсэл”, Сурах бичиг, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, II хэвлэл, Улаанбаатар, Монгол, 2013, Хуудас: 198 хуудас. ISBN 978-99929-51-03-6
 
7. Ариунболор.П, “Автоматикийн үндэс, автоматжуулах хэрэгсэл”, Сурах бичиг, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, I хэвлэл, Улаанбаатар, Монгол, 2011, Хуудас: 125 хуудас. ISBN 978-99929-51-03-6.
 
Гарын авлага, видео кино : нийт 17.
Патент: 
 
“Роторын тэнцвэргүй байдлыг судлах туршилтын стенд”, Патент 0005977, 2019.08.26. Олон улсын ангилал  G01M 1/34. Улаанбаатар, Монгол
 
Ашигтай загвар: 
 
1. Зөөврийн кабин шүршүүр, Ашигтай загварын гэрчилгээ 20-0003150, Олон улсын ангилал: A47K 3/20. 2020. Улаанбаатар, Монгол.  
 
2. Цахилгаан эрчим хүчний чанарын үзүүлэлтийг бодох аргачлал, Ашигтай загварын гэрчилгээ, №20-0002253, Олон улсын ангилал: H02N 11/00, 2013, Улаанбаатар, Монгол.  
 
3. Нам хүчдэлийн цахилгаан энергийн чанарын түвшнийг спектрээр тодорхойлох арга, Ашигтай загварын гэрчилгээ, №20-0002253, Олон улсын ангилал: H02N 11/00,  2013, Улаанбаатар, Монгол.
Зохиогчийн эрх: Нийт 25
 
Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг олон улсын сэтгүүлд:
 
1. A. Purvee, E. Tsend-Ayush, N. Erdenetsogt and R. Morelos-Zaragoza, "Rotor Fault Detection of Squirrel Cage Induction Motor Using Spectrum Analysis of Dynamic Simulation and Experimental Validation," 2019 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Baltimore, MD, USA, 2019, pp. 1623-1628.  
 
2. R. Ganguli, A. Chieregati and A. Purvee., “Fundamental Error Estimation and Accounting in the Blasthole Sampling Protocol at a Copper Mine,” Mining Engineering, 2017, Vol. 69, No. 11, pp49-54.
 
3. R. Ganguli, A. Purvee, N. Sarantsatsral, and N. Bat., “Investigating particle size distribution of blast hole samples in an open pit copper mine and its relationship with grade,”  Mining Engineering, 2017, Vol. 69, No. 2,  p29-33.
 
4. Ariunbolor P., G. Banerjee, Munkhjargal Ts, Otgonchimeg Ch, Oyundelger Z. “Calculation of Inductance and Dynamic Simulation of Air Eccentricities of Squirrel Cage Induction Motor,” 2016, Proceedings of International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis (CMD), IEEE, 2016.
 
5. Ariunbolor Purvee, Gautam Banerjee, Ulzii–Orshikh Damba, Oyundelger Zagdaa, Erdene Adyasuren, “Analysis of power supply system in Mongolia," Proceedings of IEEE 7th International Forum on Strategic Technology (IFOST2012), Tomsk, Russia. 2012. 
 
6. Ariunbolor Purvee, Gautam Banerjee. “Dynamic simulation and experimental results of bearing faults of the squirrel cage induction motor,” Proceedings of IEEE International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis 2012, Bali, Indonesia, September 2012. 
 
Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг дотоодын сэтгүүлд: нийт 71

2009
Доктор (PhD), Шинжлэх Ухаан Технологийн Сургууль, Улаанбаатар, Монгол
2006 – 2008
Доктор (PhD)-ын батламж, Уул Уурхайн Түлш Судалгааны Төв Институт, Дханбад, Жарханд, БНЭУ
1995 – 1998
Англи-Монгол хэлний орчуулагчийн бакалавр, Монгол Улсын Их Сургууль, Улаанбаатар, Монгол.
1992 – 1993
Уул Уурхайн Магистр, Шинжлэх Ухаан Технологийн Сургууль, Улаанбаатар, Монгол
1987 – 1992
Уул Уурхайн Цахилгаан Механик Тоног Төхөөрөмжийн Инженерийн Бакалавр,Шинжлэх Ухаан Технологийн Сургууль, Улаанбаатар, Монгол

Боловсролын ба мэргэжлийн цол

2017
Дэд профессор,  Шинжлэх Ухаан Технологийн Сургууль, Улаанбаатар, Монгол
2014 
Монгол улсын зөвлөх инженер, Эрчим хүчний сургууль,  Шинжлэх Ухаан Технологийн Сургууль, Улаанбаатар, Монгол