Оюутны зөвлөл ба Төгсөгчдийн холбоо

МГТИС-ийн Оюутны зөвлөл (ОЗ) нь 2016 онд байгуулагдсан бөгөөд одоогоор 7 гишүүнтэйгээр сургуулийн 311 тоот өрөөнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Оюутны зөвлөлийн гол зорилго нь оюутнуудын эрх ашгийг хамгаалах, оюутнуудыг хариуцлагатай, хичээнгүй, үлгэр дуурайлал болсон ирээдүйн удирдагчид болгон хөгжүүлэхэд оршино. Оюутны зөвлөлийн гишүүд нь оюутнуудын саналаар сонгогддог бөгөөд хоёр семестерийн турш зөвлөлд ажиллах эрхийг авна. Гишүүн тус бүр Оюутны зөвлөлд тодорхой байр суурь, хариуцлагыг хүлээн авч ажилладаг. 
 

1. Ерөнхийлөгч Б.Бат-Очир
 • Хурлыг удирдан зохион байгуулж, гишүүдийг хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцоход анхаарах;
 • Факультет, удирдах албадтай байнгын харилцаа холбоотой ажиллах;
 • Аливаа зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргах;
 • Оюутны зөвлөлөөс зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, удирдан зохион байгуулах;
   
2. Дэд ерөнхийлөгч Г.Нандинцэцэг
 • Ерөнхийлөгч болон санхүүчтэй семестерийн төлөвлөгөө, төсвийн тооцоо гаргахад хамтран ажиллах;
 • Клубуудтай холбоотой асуудлыг хариуцах;
 • Оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, зөвлөгөө өгөх;
   
3. Санхүүч М.Дулаанжаргал
 • Оюутны зөвлөлийн санхүүг бүрэн хариуцах, хяналт тавих;
 • Аливаа үйл ажиллагааны санхүүгийн тооцоо, төлөвлөгөө гаргах;
 • Оюутны зөвлөлөөс гарч буй зарлагыг тайлагнах;
 • Аливаа санхүүжилт босгох үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх;
   
4. Нарийн бичиг Б.Сэндэр
 • Хурлын тэмдэглэл хөтлөх;
 • Хурлын ирц бүртгэх;
 • Оюутны зөвлөлийн материал, бичиг баримтыг хадгалах;
 • Оюутны зөвлөлөөс зохион байгуулсан үйл ажиллагааны тайланг бичих; 
5. Гадаад харилцааны ажилтан Н.Тэгшжаргал
 • Оюутнууд болон багш ажилтнуудад Оюутны зөвлөлөөс зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны мэдээллийг тогтмол хүргэх;
 • Оюутны зөвлөлийн Gmail, Facebook хаягийг ажиллуулах;
 • Шаардлагатай үед оюутнуудаас санал асуулга авах;
 • Оюутны зөвлөлийн бусад гишүүдэд уулзалтын товыг тогтмол мэдээлэх;
   
6. Кофе корнер хариуцсан ажилтан Л.Байгал
 • Кофе корнероос гарч буй бүтээгдэхүүнд хяналт тавих, сайжруулахад анхаарах;
 • Үйлчлүүлэгчидтэй ойр байж, санал бодлыг нь сонсох;
 • Кофе корнерын санхүүд хяналт тавьж, оюутны зөвлөлд тайлагнах;
   
7. Олон нийтийн харилцааны ажилтан Б.Ариунсанаа
 • Аливаа хувь хүн, байгууллага, албадаас ирж буй мэдээллийг нэгтгэн, мэдээлэх;
 • Үйл ажиллагааны зохион байгуулалтад идэвхтэй оролцох;
 • Дотуур байр, оюутнуудтай холбоотой асуудлуудыг нэгтгэн авах;
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал (ХАБ)-ын хуралд тогтмол суух;“МГТИС-ийн төгсөгчид” ТББ 

МГТИС-ийн төгсөгчдийн харилцаа холбоо нь гагцхүү төгсөлтийн баяраар өндөрлөдөггүй. Учир нь “МГТИС-ийн Төгсөгчид” ТББ нь тус их сургуулийн бусад төгсөгчид, багш, ажилтнуудыг хэд хэдэн үйл ажиллагаагаар байнгын харилцаатай байх нөхцөлийг бүрдүүлж байдаг. Тэд Сургалт, оюутны асуудал хариуцсан албанаас зохион байгуулдаг Ажил мэргэжлийн үйлчилгээг дэмжих аливаа арга хэмжээ, үйл явдлууд гэхчлэн жил бүр болдог уулзалт, олон соёл хоорондын үйл ажиллагаагаар холбогддог. Түүнчлэн манай төгсөгчид орчин цагийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн салбарын чухал мэдээллийг хуваалцдаг МГТИС-ийн хөтөлбөрийн семинаруудад тогтмол хамрагддаг. 

“МГТИС-ийн Төгсөгчид” ТББ нь МГТИС-ийн төгсөгчдийн байгуулсан ашгийн бус байгууллага юм. Тус байгууллагын тэргүүнээр тус их сургуулийн 2018 оны төгсөгч А.Сайнсанаа ажиллаж байна.