Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед заавал хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зөвлөмжүүд

Улсын онцгой комисс болон Онцгой байдлын ерөнхий газраас гаргасан Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед заавал хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зөвлөмжүүдийг хүргэж байна.