Цайны газрын түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах урилга

Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл:

 Сонгон шалгаруулалтын мэдээ хүлээн авах эцсийн хугацаа  2020 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрийн 10:00 цагт
 Материал хүлээн авах хаяг  Улаанбаатар, Налайх дүүрэг 2-р хороо МГТИС-ийн хотхон
 Материал нээх хугацаа, хаяг байршил  2020 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрийн 11:00 цагт МГТИС-ийн байр 213 тоот
 Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ  1м/кв нь 6000 /зургаан мянга/ төгрөг.
 Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай  мэдээлэл  Цайны газар болон нийтийн хоолны үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах үйл ажиллагааны чиглэлтэй байх.
 Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зааврын талаарх товч мэдээлэл  Төрийн Өмчийн Бодлого Зохицуулалтын Газрын 2020 оны 02 сарын 18 өдрийн 51 тоот тогтоолын дагуу үнэлгээ хийгдэнэ.
 Оролцогчдын бүрдүүлж ирүүлэх материал
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
  • Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл (өмнө нь хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын гэрээний хуулбар);
  • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт (хуулийн этгээд бол сүүлийн 1 жилийн тайлан, татвар, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт);
  • Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
  • Хоолны цэс болон нийтийн хоолны чиглэлийн технологийн карт;
  • Талбай түрээслэх үнийн санал.
 
Түрээслүүлэх хөрөнгийг МГТИСургууль дээр очиж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 70232088, 80098250 утсаар болон gmit.edu.mn цахим хуудаснаас авна уу.

Хаяг: Улаанбаатар хот Налайх дүүрэг 2-р хороо МГТИСургуулийн хотхон
Холбогдох албан тушаалтан: Б.Мягмархүү
Утасны дугаар: 70232088, 80098250