Нэр: Гартаам

Олдсон газар: Екерсвейлер

Улс: Герман

Тив: Европ