Нэр: Хүхэр

Олдсон газар: Макнов

Улс: Польш

Тив: Европ