Нэр: Шохойн чулуу

Олдсон газар: Мауссанне Гэгээн Рему

Улс: Франц

Тив: Европ