Нэр: Гранит/Боржин

Олдсон газар: Коессеине

Улс: Герман

Тив: Европ