З.УУГАНБААТАР

Факультет: Математик, компьютер, байгалийн шинжлэх ухааны факультет
Албан тушаал: Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн менежментийн багш
Цахим шуудан: uuganbaatar@gmit.edu.mn

2018 оноос     
Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль (МГТИС), Математик, компьютер, байгалийн ухааны факультетийн багш.
2014 – 2015       
МУИС-ийн Экологийн боловсролын төвийн мэрэгжилтэн 
2010 – 2013       
Монголын Мянганы Сорилтын Сан, Хот орчмын Бэлчээрийн төсөлд Хүрээлэн буй орчны мэрэгжилтэн.
2006 – 2010   
МУИС-ийн Биологи Биотехнологийн Сургууль, Экологийн тэнхимийн багш  

 • Даланзадгад хотын ус хуримтлуулах системийг загварчлах судалгааны төсөл 2016 – 2017
 • Ухаалаг музейн тайлбарлагч төсөл, Форд моторс 2014 – 2015
 • Эко сургалтын хүлэмж төсөл, Герман улсын 2014 – 2015
 • Эко сургалтын цэцэрлэгт хүрээлэн төсөл, Япон улсын GNC 2014 – 2015
 • Хот орчмын бэлчээрийн төсөл, Монголын Мянганы Сорилтын Сан, 2010 – 2013​
 
ХИЧЭЭЛ ЗААСАН ТУРШЛАГА
 
 • Энтрэпренершип
 • Хүрээлэн буй орчны эрсдлийн үнэлгээ ба мененжмент
 • Хүрээлэн буй орчны нөлөөлийн үнэлгээ 
 • Экологи байгаль хамгаалал
 • Экотуризм 
 • Эко-бааз хөгжүүлэлт 

Орчуулсан ном

 • Dorling Kindersley Үлэг гүрвэл, Англи хэлнээс Монгол хэлэнд орчуулсан, 2007
 • Dorling Kindersley Дэлхий, Англи хэлнээс Монгол хэлэнд орчуулсан, 2007 

2017      
Япон улсын КЕИО Их Сургуулийн Медиа ба Удирдлагын Ухааны сургуульд магистрийн зэрэг хамгаалсан.
Cэдэв: Говийн бүсэд уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон ус хуримтлуулах систем заварчлах нь  
2005      
МУИС-ийн Биологийн факультет-д Биологийн ШУ-ны магистр зэрэг хамгаалсан.
Cэдэв: Монгол орны Хэнтийн нурууны  Хонин нуга орчим дахь Хөх түрүүт хөмрөгийн / Emberiza spotocephala,1776/ үржлийн биологи ба экологийн судалгаа.   
2002     
МУИС-ийн Биологийн факультет-д Биологийн ШУ-ны бакалавр зэрэг хамгаалсан.