Falling Walls Lab Mongolia нээлттэй форумд оролцохыг урьж байна

Ажлын гараагаа эхэлж буй залуу судлаачид, бизнес эрхлэгчид, мэргэжилтнүүд “Falling Walls Lab Mongolia”-д хүсэлт гарган бүртгүүлж, 2020 оны 5-р сард зохион байгуулагдах хуралд судалгааны ажлаа 3 минутад багтаан танилцуулах боломжтой боллоо.