2019-2020 оны Хичээлийн жилийн хуанли

МГТИС-ийн Хичээлийн шинэ жил:
Намрын семестр: 8-р сарын 1-ээс 1-р сарын 15 хүртэл (24 долоо хоног); Хаврын семестр: 1-р сарын 15-аас 7-р сарын 31 хүртэл (28 долоо хоног)